קטלוג האוניברסיטה

תאור כללי ותחומי אחריות

ניהול, עדכון ואחזקת קטלוג הפריטים ב- SAP .

השירותים הניתנים ע"י מנהל הקטלוג

1. פתיחת מק"טים חדשים.

2. חסימת מק"טים לא פעילים.

3. שינוי ותיקון מק"טים.

4. מתן שירות ליחידות ולקניינים בנושא מק"טים.

שם: מאסטרסי פטריק

תפקיד: מנהל פרויקט הקטלוג

טל. פנימי: 8347

טלפון חיצוני: 04-8288347

כתובת מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.