מזכירות האגף היסעים ושליחויות

 

שם                

תפקיד

טל. פנימי

טלפון חיצוני

כתובת מייל

 בתיה לוי

 

מרכזת מזכירות אגף משק ומבנים ואחראית היסעים

2877

8240877

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

תאור התפקיד ותחומי האחריות

 ריכוז שירותי מזכירות האגף, ואחריות למתן שירותי היסעים להזמנת כלי רכב לסיורים לימודיים ולהסעות למיניהן, ולהסדרת התקשרויות בנושא שירותי נסיעות מיוחדות במוניות ושירותי שליחים, וטיפול שוטף בנושאים אלה.

 השירותים הניתנים ע"י מזכירות האגף, היסעים ושליחויות

  • מזכירות:

א.      מתן שירותי מזכירות לראש האגף, תיאום ישיבות ומפגשים אגפיים

ב.      תיאום וארגון ימי גיבוש

ג.       ארגון טקסים של האגף (כמו הרמת כוסית)

ד.      מתן שירותי מזכירות לראש האגף.

  • היסעים:

א.      הזמנת כלי רכב לסיורים לימודיים

ב.      עבודה במערכת הסאפ

ג.       מתן הצעות מחיר ליחידות

ד.      צוות דרישות להזמנות, קבלת חשבוניות והעברתן לתשלום

ה.     טיפול בבעיות ותקלות בנושא (מטופל תוך הקפדה על מדיניות הרכש האוניברסיטאית וניהול מערכת האיכות 9001 - ISO ).

  • מוניות:

א.      טיפול בח-ן והעברתן לתשלום למנהלי היחידות (מטופל תוך הקפדה על מדיניות הרכש האוניברסיטאית וניהול מערכת האיכות 9001 - ISO ).

  • שליחים

א.      העברת ח-ן למנהלי היחידות לתשלום

ב.      (מטופל תוך הקפדה על מדיניות הרכש האוניברסיטאית וניהול מערכת האיכות 9001 - ISO ).