אחזקה משקית

תיאור כללי של המחלקה ותחומי אחריותה

אחראית לניהול ותפעול של הבניינים והחצרות בקמפוס.

צוותי המחלקה מחולקים לפי גושי בניינים ומטפלים בתחומים הבאים:

תחזוקה שוטפת אלמנטרית בבניינים, תפעול עזרי הוראה (ציוד לימודי) ואחזקתם השוטפת בכיתות ואולמות הלימוד, הכנת הבניינים לאירועים, פיקוח על עבודות הניקיון המתבצעות ע"י קבלן הניקיון, הפעלת גנן האוניברסיטה לטיפול בחצרות הצמודות לכל בניין -ועוד.

 

השירותים הניתנים ע"י המחלקה לאחזקה משקית:

1. פתיחת הבניינים בכל בוקר, הכנתם לפעילות השוטפת וסגירתם בסוף יום העבודה.

2. תפעול ותחזוקה שוטפת של הבניינים ע"מ להבטיח מהלך תקין של כלל הפעילות בבנייני האוניברסיטה וחצרותיה.

3. תפעול עזרי הוראה (ציוד לימודי) ואחזקתם השוטפת בכיתות ואולמותהלימוד .

4. תחזוקה שוטפת אלמנטרית בבניינים.

5. הזמנת ריסוס והדברה לטיפול במזיקים בבניינים.

6. הפעלת גנן האוניברסיטה לטיפול בחצרות הצמודות לבניינים.

7. הכנה ופיקוח על כנסים ואירועים שונים בבניינים.

8. סיורים בשטחי הבניינים, פיקוח על עבודות הניקיון המתבצעות בבניינים.

9. סיורים במהלך יום העבודה בבניינים ובסביבתם ופיקוח על הפעילות השוטפת בהם.

10. חלוקת ואיסוף דואר ביחידות.

11.שינוע ציוד מהמחסנים לבניינים וחלוקתו ליחידות.

12. שינוע ציוד בתוך ובין הבניינים.

13. טיפול בשילוט האוניברסיטה.

רשימת בעלי התפקידים במחלקת אחזקה משקית

בעלי תפקידים

שם

טלפון

טלפון חיצוני

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

מנהל המחלקה

עמיר אלוני

3253

8249253

 054-2688322

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת המחלקה

כרמית פרץ

3267

8249267

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מנהל גוש בניין ראשי ומתחם הספרייה החדש

מוטי וקרט

2243

8240243

 054-2688307

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מנהל גוש בניינים

רבין ובית הסטודנט

גדעון חיימוביץ

3515

8249515

 054-2688306

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מנהל גוש בניינים רב תכליתי/

מדרגה/ בית סאלא/ ביטחון

חיים הלוי

2595

8240595

 054-2688298

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מנהל גוש בניינים מגדל אשכול ומשכן לאמנויות

תומר ראובני

2328

3059

8240328

8249059

 052-8699878

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מנהל בניינים חינוך וג'ייקובס

שלמה לוי

8230

8288230

 052-6178249

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.