מנהלת האגף

 

שם

תפקיד

טלפון פנימי

טלפון חיצוני

דואר אלקטרוני

מאי בלסון

מ.מ ראש האגף, מנהלת מחלקת מינהלה, ביטוח ונכסים, ומזכיר מינהלת המכרזים

3115

8249115

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

פורטונה סוארז

מנהלת האיכות וראש מינהל קמפוס הנמל

 

9113040

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

בתיה לוי

מרכזת מזכירות   האגף, ואחראית היסעים

2877

8240877 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.