תפקידי האגף ופעילויותיו

 •  ניהול ותפעול של הבניינים בקמפוס, כולל משרדים, חדרי לימוד, מבנים.
 •  ניהול ותפעול שירותי הניקיון במבנים, גינון והדברת מזיקים.
 •  ניהול ופיקוח תברואתי, פיקוח על המחירים והשירות במסעדות ובמתקני המזון בקמפוס.
 •  ניהול ספקי שירותים השוכרים ומפעילים שירותים במבני האוניברסיטה, וכן פיקוח על איכות השירותים שלהם.
 •  ניהול מערך המכרזים של כלל האוניברסיטה (מינהלת המכרזים)
 •  ניהול ותפעול מערך הרכש לאוניברסיטה וליחידותיה.
 •  ניהול ותפעול שירותי דפוס, עיצוב גרפי וסריקות עבור יחידות האוניברסיטה והנהלתה
 •  ניהול ותפעול מערכת קטלוג הפריטים של האוניברסיטה.
 • ניהול בקרת המצאי של נכסי האוניברסיטה.
 •  ניהול ותפעול מחסני ציוד כללי וציוד טכני ומדעי, ליחידות האוניברסיטה.
 •  ניהול צי הרכב של האוניברסיטה וניהול דרישות היחידות לשימוש בכלי הרכב. 
 •  ניהול שירותי תקשורת מדוורת באוניברסיטה: יחידת הדואר וייצוגה מול סוכנות הדואר, שירותי שליחויות. טיפול ואיסוף דברי דואר אל ומאת היחידות.
 •  ניהול ותפעול שירותים לוגיסטיים שיוגדרו ויוטלו על האגף על ידי סגן נשיא ומנכ"ל. ניהול ותפעול שירותי עזרה ראשונה (מרפאה), תיאום שירותים רפואיים, טיפול מינהלי בנכסי האוניברסיטה.
 •  ניהול ותפעול ביטוחי האוניברסיטה כגון ניהול מכרזים של ביטוח והסכמים של סוגי הביטוח השונים, ביטוחי בריאות וחיים, ביטוח רכב, טיפול בפניות לביטוח, טיפול בתביעות וכו'.
 •  ניהול ותפעול מוקד שירות טלפוני.
 •  ניהול ותפעול ציוד לימודי בכיתות הלימוד.
 •  טיפול בהשכרת שטחים ומתקנים באוניברסיטה.
 •  טיפול בשילוט האוניברסיטה.
 •  ניהול ותפעול פרסום מסחרי בקמפוס.
 •  טיפול במיסים ואגרות עירוניות.
 •  תיאום שירות תחבורה ציבורית.
 •  טיפול בהיסעים, מוניות ושליחויות.

אגף המשק והמבנים פועל בהתאם לחוקי מדינת ישראל, צוויה ותקנותיה ובהם חוק חובת המכרזים, ובכפוף לחוקת האוניברסיטה, נהליה, תקנוניה והנחיות ההנהלה.

עובדי אגף המשק והמבנים מתחייבים להעניק את שירותי האגף ללקוחותיו בצורה מקצועית, מהירה,    

עם יחס של כבוד ואדיבות, הגינות וסובלנות, תוך הקפדה על זכויותיו של מקבל השירות.