אודות האגף

אגף המשק והמבנים הינו אגף המספק שירותים לוגיסטיים ומשקיים לקהיליית האוניברסיטה. שירותים אלו, מהווים תשתית פיסית ותפקודית, לפעילויות האקדמייות והמנהליות ביחידות השונות באוניברסיטה, ומאפשרים להן לבצע את מגוון עבודותיהם ותפקידיהם בצורה נאותה ותקינה. כמו כן, אגף המשק והמבנים מנהל את התפעול והאחזקה הבסיסיים של מבני האוניברסיטה ומתקניה, ומקיים סביבת עבודה, המאפשרת לקהיליית האוניברסיטה תנאים נאותים לקיום תקין של הפעילויות השונות בקמפוס.

האגף מספק את השירותים הנ"ל הדרושים לאירגון באיכות, במועד ובמקום המתאימים, וכל זאת בעלות כוללת מינימלית, תוך התמודדות מתמדת להענקת שירותים לוגיסטים מתקדמים לאוניברסיטה הנמצאת בתהליך מואץ של צמיחה והתפתחות של הפעילות הלימודית והמחקרית.

כל פעילויות האגף מושתתות על מערכת ניהול איכות המשלבת שלושה תקנים: ת"י 9001 - ISO , תקן סביבתי - 14001 ISO, ותקן בטיחות 18001 - OHSAS.